Inventarierea activelor fara substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

· Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii se intocmesc situatii analitice distincte, de catre departamentul contabilitate.

· Totalul situatiilor analitice astfel intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare, care se preiau in “Registrul-inventar”.

Pentru a confirma realitatea soldurilor se vor atasa documente justificative pentru miscarile inregistrate pe conturi de la ultima inventariere.

De exemplu :

  • pentru conturile de rezultat reportat se vor anexa hotararile AGA de repartizare a dividendelor sau de reportare a profitului pentru exercitiul financiar urmator;
  • pentru conturile de capital sociale si rezerve se vor anexa hotararile AGA de majorare/ diminuare a capitalului social;
  • Pentru conturile de rezerve din reevaluare se vor anexa extrase din raportul evaluatorului autorizat

astfel incat, pe baza acestora sa poata fi reconsituit soldul din contabilitate.

COMANDA lucrarea Proceduri de Inventariere aici

Articole similare

Comentariul tau aici