Inventarierea – masuri organizatorice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP  nr. 2861/2009, principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere
sunt urmatoarele:

a.) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiune a bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:

  • gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;
  • in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
  • are plusuri sau lipsuri in gestiune, despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta;
  • are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente;
  • a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;
  • detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
  • are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

b.) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;

c.) sa asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului, ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.

d.) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionand data la care s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea;

e.) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitand depunerea numerarului la casieria entitatii (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul);

f.) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare;

g.) in cazul in care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind inventarierea.

Baza legala: OMFP nr. 2861/2009

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare