Legislatia valabila in salarizare 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Salarizarea este un domeniu cu foarte multe reglementari . Prezentam mai jos o lista cu cele mai importante:

1.Codul muncii (Legea 53/2003 republicata)

2.Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților

3.Ordinul nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic

4.Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

5.Ordonanta urgenta nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

6. Ordonanta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

7. Hotararea nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată si OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – pentru salariul minim in constructii

8.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în munca

9.Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

10. Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

Ghidul complet al salarizarii 2019

Articole similare

Comentariul tau aici