Legitimatiile de verificare fiscala

In Monitorul oficial 782 din 21.11.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.751 din 14.11.2012 privind legitimațiile de verificare fiscala.

Conform acestui ordin, pentru desfășurarea verificării fiscale și a inspecției fiscale parțiale privind obligația de stabilire, reținere și plată a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al țării, potrivit titlului VII „Inspecția fiscală” al Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor elibera legitimații de verificare fiscală personalului cu atribuții de verificare fiscală, conform modelului prevăzut mai jos:

 

Personalul cu atribuții de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, desemnați de conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală să efectueze verificarea fiscală.

Legitimațiile de verificare fiscală atestă împuternicirea specială a titularului în fața contribuabilului, ce implică exercițiul autorității de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, potrivit titlului VII „Inspecția fiscală” din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legitimația de verificare fiscală este valabilă numai însoțită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscala.

 

Articole similare

Comentariul tau aici