Lista elementelor in valuta care se reevalueaza la final de luna

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

La sfarsit de perioada toate elementele monetare exprimate in valuta trebuie evaluate utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de BNR si valabil la data incheierii perioadei.

Ce se intelege prin elemente monetare?

Elementele monetare sunt disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. Caracteristica esentiala a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligatia de a plati un numar fix sau determinabil de unitati monetare.
Lista completa a elementelor care se pot evalua, conform O 1802/2014 este :

Simbol cont – Descriere
103 Alte elemente de capitaluri proprii
107 Diferente de curs valutar din conversie
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
162 Credite bancare pe termen lung
166 Datorii care privesc imobilizarile financiare
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate
168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
267 Creante imobilizate
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari
405 Efecte de platit pentru imobilizari
408 Furnizori – facturi nesosite
411 Clienti
413 Efecte de primit de la clienti
418 Clienti – facturi de intocmit
451 Decontari intre entitatile afiliate
453 Decontari privind interesele de participare
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor

456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul
461 Debitori diversi
462 Creditori diversi
508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
509 Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
512 Conturi curente la banci
531 Casa
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie

Atentie! Nu se reevalueaza soldurile conturilor :
• 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizari corporale”
• 4094 “Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
• 409 “Furnizori – debitori” si
• 419 “Clienti – creditori.
De asemenea, nu se reevalueaza avansurile in valuta acordate entitatilor afiliate, asociate si entitatilor controlate in comun, respectiv incasate de la acestea.

Citeste si: Factura in valuta – 6 lucruri bine de stiut

Comanda acum: TRANZACTII IN VALUTA

Articole similare

Comentariul tau aici