Lista zilnica de alimente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

( Cod 14-3-4/dA )

Listă zilnică de alimente serveşte:

– la stabilirea meniurilor zilnice;

– la calculul alocaţiei de hrană şi urmărirea încadrării în nivelul acesteia;

– ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregătirii hranei;

– ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Se întocmeşte de către cantinele de pe lângă instituţiile publice (învăţământ, sănătate, asistenţă socială etc.), organizaţii fără scop patrimonial finanţate din alocaţii bugetare etc.

Documentul se completează de către persoana desemnată de ordonatorul de credite sau conducătorul entităţii, pe baza centralizatorului întocmit pe meniuri.

Model formular :

PROCEDURA INTERNA DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×