Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat

Conform Codului Fiscal (art. 202 ), marcarea se aplica urmatoarelor produse accizabile :

a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin norme;
b) tutun prelucrat.

Nu intră sub incidenţa sistemului de marcare:
i) alcoolul etilic denaturat cu substanţe specifice destinaţiei, alta decât consumul uman, astfel încât să nu poată fi utilizat la obţinerea de băuturi alcoolice;
ii) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinat şi care datorită compoziţiei sale nu poate fi utilizat în industria alimentară;
iii) băuturile slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică ce nu depăşeşte 6% în volum;
iv) produsele din producţia internă destinate exportului;
v) produsele de natura celor supuse marcării, provenite din import, aflate în regim de tranzit sau de import temporar.
vi) aromele alimentare, extractele şi concentratele alcoolice.

Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.

Produsele accizabile prevăzute la pct a) si b) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor de mai jos.

Responsabilitatea marcării
Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi,
operatorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi


Proceduri de marcare

Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole.

Dimensiunea şi elementele ce vor fi inscripţionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.

Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul.

Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevăzut mai sus vor fi considerate ca nemarcate.

Eliberarea marcajelor

Autoritatea fiscală competentă aprobă eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevăzute în norme.

Eliberarea marcajelor se face către:

a) antrepozitarii autorizaţi pentru produsele accizabile prevazute la pct a) si b) ;
b) operatorii înregistraţi care achiziţionează produsele accizabile prevăzute la pct a) si b);
c) persoanele care importă produsele accizabile prevăzute la pct a) si b), pe baza autorizaţiei de importator.

Autorizaţia de importator se acordă de către autoritatea fiscală competentă. Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri şi a unei garanţii la autoritatea fiscală competentă.

Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea fiscală competentă.

Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării.

Articole similare