Masuri de protectie sociala pentru persoanele disponibilizate

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In Monitorul Oficial nr. 251 din 30.04.2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 36 din 30.04.2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare .

  Cine va beneficia aceste masuri ?

  Prevederile acestei ordonanțe de urgență reglementează măsurile de protecție socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor:

  • societăți naționale

  • regii autonome

  • companii naționale

  • societăți comerciale cu capital majoritar de stat

  • institute naționale de cercetare-dezvoltare

  • societăți comerciale și regii autonome subordonate autorităților administrației publice locale,

  denumite în continuare operatori economici.

  Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici prevăzuți anterior, cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii.

  Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevăzute mai jos, în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți anterior care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

  Beneficii

  Persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de următoarele drepturi:

  a) indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;

  b) venit lunar de completare;

  c) plăți compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.

  Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj.

  Venitul de completare se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

  a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;

  b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;

  c) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 25 de ani;

  d) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 25 de ani

  După încetarea plății indemnizației de șomaj, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. anterior, de un venit lunar de completare egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj la data încetării plății indemnizației de șomaj.

  Persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj nu beneficiază de venit lunar de completare.

  Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.

  Persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligații:

  a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

  b) să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

  c) să caute activ un loc de muncă și să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate

  Sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizație de șomaj, precum și debitele create în condițiile prezentei ordonanțe de urgență la bugetul asigurărilor pentru șomaj se recuperează de la persoanele care au beneficiat în mod necuvenit pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii.

  Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație de șomaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție legal.

  Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane

  Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condițiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligația de a anunța în termen de 3 zile lucrătoare agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în evidența cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.

   

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: