Microentitate vs microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cele doua incadrari corespund abordarii contabile si respectiv fiscale a unei categorii de intreprinderi mai mici, pentru care se acorda anumite facilitati sau tratament special la raportarea contabila respectiv la calculul de taxe.

Iata si diferentele dintre cele doua notiuni :

Din punct de vedere contabil, potrivit O 1802/2014, o microentitate este o entitate care, la data bilanţului, nu depăşeste limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10

Din punct de vedere fiscal , o microintrepridere este :

este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  •  a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Articole similare