Modalitatea de calcul si aplicare a corectiilor in cazul normelor de venit anuale

Baza de calcul: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare; HG44/2004 cu modificari si completari ulterioare

Conform prevederilor legale, regasite in Normele de aplicare ale Codului fiscal, in ceea ce priveste corectiile normei anuale de venit, regasim doua posibile situatii legate de tratarea adecvata a modalitatii de realizare a acestora, si anume:

tratamentul prin prisma activitatii desfasurate in mai multe locatii – conform caruia pentru aceeasi activitate ce se deruleaza prin doua sau mai multe locatii si pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, la stabilirea venitului net anual se procedeaza astfel:

se insumeaza nivelul normelor de venit de la fiecare loc de desfasurare a activitatii;

• se corecteaza potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.

tratamentul prin prisma mai multor activitati – conform caruia, daca contribuabilii desfasoara mai multe activitati pentru care venitul net rezultat se determina pe baza normelor de venit, atunci se:

insumeaza nivelul normelor de venit de la fiecare loc de desfasurare a fiecarei activitati;

• se corecteaza potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a fiecarei activitati.

Este de retinut faptul ca norma anuala de venit pentru fiecare activitate de la locul desfasurarii acesteia nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

Alte aspecte legate de corectia normelor de venit tin de urmatoarele:

in cazul normei de venit la asociatii – activitatea desfasurata in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma anuala de venit corespunzatoare fiecarui asociat din cadrul asocierii:

• nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12;

• pentru determinarea venitului net anual al fiecarui membru asociat se aplica criteriile specifice de corectie asupra normei de venit.

in cazul corectiei normelor de venit la stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere criteriile precizate prin Norme la Codul fiscal punct 59, astfel:

• vadul comercial si clientela;

• varsta contribuabililor;

• timpul afectat desfasurarii activitatii (cu precizarea ca reducerea legata de inceputul autorizarii sau incetarea activitatii la cerere, precum si intreruperile temporare sunt situatii tratate separat de punctele 44 si 45 din Norme);

• starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului;

• activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;

• realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;

• folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice;

• caracterul sezonier al unor activitati;

• durata concediului legal de odihna;

• desfasurarea activitatii cu salariati;

• contributia fiecarui asociat in cazul activitatii desfasurate in cadrul unei asocieri;

• informatiile cuprinse in declaratia informativa depusa in scop de TVA potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal privind decontul special de TVA si alte declaratii.

• alte criterii specifice.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×