Model de cerere privind efectuarea concediului de odihna

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Programarea concediilor pentru anul 2018, este prevazuta de art. 148 din Codul Muncii, care spune ca efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Iata mai jos ce ar mai trebui sa cunosti despre aceasta tema:

  • Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. 
  • Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 
  • Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. 
  • In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform prevederilor anterioare, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. 
  • In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

Atentie! Inainte ca angajatul sa intre in concediu de odihna, acesta trebuie sa inainteze angajatorului o cerere de solicitare a acestuia, care sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

  • date de identificare a angajatului;
  • functia ocupata in cadrul societatii;
  • numarul de zile de concediu de odihna solicitat;
  • perioada in care aceste zile de concediu vor fi luate.

Cererea trebuie semnata atat de catre angajatul care o intocmeste cat si de catre angajator si se va arhiva impreuna cu pontajele si statele de salarii pentru perioada de referinta.

Scopul acestei cererii este de informare a angajatorului cat si de acoperire a angajatorului in cazul in care salariatul nu va recunoaste faptul ca in acea perioada acesta a fost in concediu de odihna.

Descarca de aici un model de cerere privind efectuarea concediului de odihna !

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin – click aici – 

Articole similare