Modelul declaratiei pe propria raspundere pentru zile supraveghere copil L 19/2020 -publicat prin O 346/31.03.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Modelul declaratiei pe propria raspundere care se utilizeaza pentru solicitarea indemnizatiei pentru zile supraveghere copil a fost publicat in 31.03.2020 prin Ordinul 346/2020

Descarca aici Model declaratie pe propria raspundere

Descarca aici model Anexa la declaratia pe propria raspundere

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor , in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………legitimat/legitimata cu CI/BI seria …….…  nr………….. eliberata/eliberat de  …………………la data de …………………in calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului………………………avand CUI ………………….. cu sediul social in localitatea………………str. ………………………., nr……………….., judetul……………………/ municipiul……… sectorul….. telefon…………. fax………….. email………….., cunoscand prevederile art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zile libere precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada continue persoanele care indeplinesc cumulative conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor , in situatia inchiderii temporare a a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

 1. au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant. A se vedea tabelul care face parte integranta din prezenta declaratie pe propria raspundere.
 2. locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Data

Numele si prenumele

Administrator/reprezentant legal

Anexa la declaratia pe propria raspundere

TABEL

(model cu elemente minimale)

Nr. Crt Numele si prenumele parintelui Codul numeric personal Perioada pentru care se acorda indemnizatia prevazuta la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (zi/luna/an-zi/luna/an) Numele si prenumele celuilalt parinte Codul numeric personal Numele si premumele copilului/copiilor Codul numeric personal
1. ..

Articole similare

2 Thoughts to “Modelul declaratiei pe propria raspundere pentru zile supraveghere copil L 19/2020 -publicat prin O 346/31.03.2020”

 1. ioana

  Pina la aceasta data nu am gasit Ordinul 346 /2020
  se poate atasa acest ordin ? sau o indrumare unde poate fi gasit

  1. admin

   Desigur, puteti intra pe siteul monitorului oficial si alegeti data de azi si monitorul cu nr. 265. Nu stiu daca functioneaza linkul direct : http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDQ1NDI1MDg2NjQ2RSszMA==

Comentariul tau aici