Modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal-proiect legislativ

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul Ministerului Finatelor Publice a fost publicat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

  Printre modificarile se numara:

  1.Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare.

  2.Modificarea uneia dintre condițiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.

  3. Se stabilește o cotă de impozitare de 1% pentru pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și în aceste condiții se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat. 

  4. Introducerea de reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii și care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 aprilie 2017.

  5. Eliminarea impozitului datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată în condițiile stabilite potrivit prevederilor legislației în materie.

  6. Modificarea modalității de stabilire a impozitului datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, astfel:

  – se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei.

  – impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3%,

  7. Deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a primelor de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, precum și a contravalorii abonamentelor medicale suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

  8. Eliminarea plafonului reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, aferent bazei lunare de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

  9. Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat.

  10. Se introduce excepția potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

  Sursa: Ministerul Finantelor Publice

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: