Modificari aduse Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul AJFP Arges a fost publicat un comunicat cu privire la modificarile si completarile aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale. Iata mai jos informatia completa din comunicat:

  “Prin Hotararea de Guvern nr. 284/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 319/04.05.2017, au fost aduse modificari si completari Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, astfel:

  Referitor la impozitul pe venit:

  -se introduce 2^1 care explica scutirea de la plata impozitului pe venit, prevazuta la art. 60 pct. 4 din Codul fiscal. Scutirea se acorda persoanelor fizice ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni de catre angajatorul care desfasoara activitati cu caracter sezonier in cursul unui an, corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN:

  • 5510 – <<Hoteluri si alte facilitati de cazare similare>>,
  • 5520 – <<Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata>>,
  • 5530 – <<Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere>>,
  • 5590 – <<Alte servicii de cazare>>,
  • 5610 – <<Restaurante>>,
  • 5621 – <<Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente>>,
  • 5629 – <<Alte servicii de alimentatie n.c.a.>>,
  • 5630 – <<Baruri si alte activitati de servire a bauturilor>>.

  Caracterul sezonier al unei activitati, presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate reativ fixe in functie de anotimp/de sezon.

  Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru.

  Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului.

  la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si asimilate salariilor la locul unde se afla functia de baza, pe langa primele de asigurare voluntara de sanatate, se deduc si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a sumei de 400 euro (Pct. 14 alin. (6) lit. a) subpunctul (iv) din HG 1/2016).

  -la pct. 33 alin. (1) se abroga literele g) si h) care se refera la:

  =data de la care incpe sa curga termenul de dobandire al imobilelor in cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,

  =data dobandirii unui imobil, intrucat incepand cu tranzactiile incheiate cu 1 februarie 2017, impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal nu se mai calculeaza in functie de termenul de dobandire.

  -la pct. 33 alin (2) se modifica al patrulea paragraf, in sensul ca pentru aplicarea regimului fiscal stabilit in cazul transferului dreptului de proprietate pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul afacerii, contribuabilii au obligatia prezentarii urmatoarelor documente: certificatul de inregistrare sau, dupa caz, certificatul de inregistrare fiscala si extrasul de carte funciara din care sa rezulte ca imobilul face parte din patrimoniul afacerii.

  Transmiterea dreptului de proprietate pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul afacerii nu fac obiectul impunerii la notar, acestea fiind incluse in categoria venituri pentru care venitul anual se determina pe baza datelor din contabilitate.

  -se introduce prevederea potrivit careia venitul impozabil se stabileste prin deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea tranzactiei (Pct. 33 ali (4) si (5) din HG nr. 1/2016).

  Referitor la contributiile sociale obligatorii:

  -se abroga pct. 6 alin (1) referitor la plafonarea bazei de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale pentru veniturile din salarii, intrucat incepand cu 1 februarie 2017 pentru veniturile din salarii baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale nu mai este plafonata ci este reprezentata de castigul brut realizat.

  -se abroga pct. 11 alin. (2) si (3) referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii, intrucat incepand cu 1 februarie 2017 pentru veniturile din salarii baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate nu mai este plafonata ci este reprezentata de castigul brut realizat.

  -la cap. III “Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

  =se introduce sectiunea 6^1 “Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din investitii si din alte surse” pct. 17^1: pentru veniturile din dividende, in bani sau in natura, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta dividendele brute distribuite, indiferent daca acestea au fost platite sau nu de catre persoanele juridicce in cursul anului fiscal precedent, potrivit legii ( in aplicarea art. 176 alin. 2 din Codul fiscal).

  =la sectiunea a 8-a se introduce punctul 19^1: la incadrarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in plafonul minim reprezentand valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, se au in vedere toate bazele lunare de calcul asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, inclusiv cele aferente veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din investitii si/sau din alte surse (in aplicarea art. 179 alin. 3 din Codul fiscal).

  Sursa: AJFP Arges

  Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: