Modificari aduse Codului muncii -Legea 63 din 6 mai 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 354/08.05.2019 a fost publicata Legea nr. 93 din 6 mai 2019 pentru aprobarea OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Sunt 2 modificari aduse:

  • Se prevede ca, contractul individual de muncă existent încetează de drept  la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepțional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice (anterior erau 60 de zile) anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II;
  • Se introduce prevederea conform careia, pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.

Ghidul salarizarii 2019

Articole similare

Comentariul tau aici