Modificari aduse Legii 571/2003 privind Codul fiscal de O.G. nr.4/2015

Principalele modificari aduse de acest act normativ sunt urmatoarele:

Scutirea de impozit pe venit pentru urmatoarele categorii de venituri realizate incepand cu 01.02.2015:

  • Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
  • Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
  • Veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72 (venituri neimpozabile), realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.
  • Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de impozit pe venit.
  • Pentru veniturile din activitati independente, din salarii, din pensii si din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1 februarie 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
  • Pentru veniturile din activitati independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obţinute în perioada 1 ianuarie 2015 şi până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele reguli:

a) normele anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile;

b) în cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc şi nu se efectuează plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2016.

Sursa: finanteneamt.ro

Articole similare

Comentariul tau aici