Modificari in legislatia caselor de marcat -Legea nr. 136/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov, a fost publicat un comunicat util cu privire la modificările în legislaţia caselor de marcat  – 29.07.2019, ca urmare a publicarii Legii 136/2019 care a intrat in vigoare in 20 iulie 2019.

Modificările aduse vizează:

Aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, cu excepţia celor care sunt integrate în automatele utilizate pentru livrarea de produse energetice.

Acestea sunt aparate de marcat fiscale pentru care nu este obligatorie înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare şi a afişajului client, potrivit art. 3 din OUG 28/1999 completat prin această lege cu alin. (21 ).

Astfel:

– la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999 care prevede obligaţia operatorilor economici de a emite bonuri fiscale şi de a le înmâna clienţilor, s-a introdus excepţia de la această obligaţie pentru operatorii care utilizează aparate de marcat fiscale pentru care nu este obligatorie înglobarea dispozitivului de imprimare.

– se abrogă excepţia de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale pentru livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede. (art. 2 lit. p) OUG 28/1999)

Prin urmare, până la data de 31 decembrie 2019, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999. (art. III alin. (2) din Legea nr. 136/2019)

Potrivit acestor modificări, pentru aparatele de marcat fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede:

– nu este obligatorie înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare şi a afişajului client; – nu este obligatorie emiterea şi înmânarea bonurilor fiscale clienţilor;

– în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcţiune a acestora, utilizatorii nu sunt obligaţi să înregistreze în registrul special operaţiunile efectuate;

– nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate la schimbarea adresei de la locul de instalare.

Transportul de persoane:

– se exceptează de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale transportul internaţional contra cost de persoane, serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localităţi, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, inclusiv serviciul de transport persoane cu metroul, asimilat cu transportul local; (art. 2 lit. c) şi r) din OUG 28/1999)

– operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional au obligaţia să doteze autovehiculele cu care execută aceste servicii cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 20 iulie 2019; (art. III alin. (2) din Legea nr. 136/2019)

– legea abrogă alineatele (1), (2) şi (4) ale articolul 40 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, care făceau referire la obligaţia ca transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate să se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri, acest aparat trebuind să îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Alin. (4) al art. 40 prevedea că modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (art. I din Legea nr. 136/2019)

Baza legală: Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 587 din 17 iulie 2019 OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

Articole similare

Comentariul tau aici