Modificări legislative privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale -AJFP Constanta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat, AJFP Constanta, 18.05.2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că în M.O. nr. 290 din data de 06 aprilie 2023 a fost publicată O.U.G nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, respectiv au fost modificate procedurile referitoare la eşalonarea clasică precum şi eşalonarea în formă simplificată.


Modificări privind eșalonarea clasică


Începând cu data de 06 aprilie 2023, organul fiscal central acordă la cererea debitorilor eșalonări la plată, pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora. Eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții în cuantumul prevăzut de lege și nici nu pot constitui niciun fel de garanție ori cuantumul garanțiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată.
O modificare importantă se referă la excluderea din sfera eșalonării la plată pentru:

-obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;

-obligaţiile fiscale care reprezintă accize.


Odată cu publicarea în M.O. a O.U.G. nr. 20 din 2023, intervine obligaţia de a constitui garanţii şi pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.
Contribuabilii pot depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.
Debitorii pot solicita organului fiscal competent menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată într-un an calendaristic.


Modificări privind eșalonarea în formă simplificată


Nu intră în sfera eșalonării la plată, în formă simplificată:

-obligaţiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat;

-obligaţii reprezentând accize;

-impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă;

-taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.


Debitorii pot depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată.
Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, se datorează și se calculează dobânzi. S-a dublat nivelul dobânzii de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, cu excepția eșalonărilor acordate pentru obligațiile fiscale rezultate din titlurile de creanță emise de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, pentru care dobânzile se calculează conform prevederilor OUG nr. 66/2011.
Debitorii pot solicita organului fiscal menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată.
Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată în formă simplificată au în derulare eșalonări la plată în forma clasică (pe maximum 5 ani) nu mai pot beneficia de eșalonare la plată în formă simplificată.

Articole similare

Comentariul tau aici