Modificari privind procedura atragerii raspunderii solidare- comunicat DGRFP Craiova

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • 29 septembrie 2014

  Modificări privind Procedura de atragere a răspunderii solidare

  Administratia Judeteană a Finantelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/23.09.2014, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2869/19.09.2014 privind modificarea si completarea anexei 1 la OPANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 i 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu aplicabilitate din data de 23.09.2014.

  În materialul de mai jos prezentăm principalele modificări ale actului normativ mentionat.

  Avizul judecătorului sindic pentru demararea angajării răspunderii solidare a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 27 din Codul de procedură fiscală, în cazul debitorului declarat insolvent, nu mai este necesar, ca urmare a abrogării punctului 5.1 din anexa 1 la OPANAF nr. 127/2014.

  Conform pct.12.8, asupra modului de solutionare a contestatiei, organul fiscal care administrează debitorul principal trebuie să înstiinteze si organul fiscal căruia i-a comunicat decizia de angajare a răspunderii solidare în vederea urmăririi si încasării creantelor fiscale.

  După capitolul XII se introduce capitolul XII1 denumit „Stingerea creantelor fiscale“, cuprinzând punctele 12 1.1 – 121. 3, care stipulează cele de mai jos.

  1.Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligatiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea cărora s-a atras răspunderea solidară, dispozitiile art. 114, 115 i 169 din Codul de procedură fiscală, privitoare la dispozitiile privind efectuarea plătii, ordinea stingerii datoriilor i sumele realizate din executare silită, aplicându-se în mod corespunzător.

  2.În situatia în care s-a dispus atragerea răspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolventă, iar organul fiscal a încasat sumele pentru care s-a atras răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creantele fiscale ale debitorului insolvent, dispozitiile art. 115 alin. (3) din Codul de procedură fiscală privind ordinea de stingere pentru debitorii care se află sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările i completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunz ător.

  3.În situatia în care s-a atras răspunderea solidară înaintea radierii debitorului principal, codebitorii rămân obligati la plata creantelor fiscale înscrise în Decizia de angajare a răspunderii solidare si, în cazul nestingerii acestor obligatii în termenul legal, asupra acestora se vor lua si/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă, contributie datorată de către debitorul principal.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: