Monografie contabila – contabilizarea angajamentelor primite

Angajamentele primite de o unitate economica sunt reprezentate de girurile, garantiile si alte angajamente primite ce reflecta  eventualele creante ele entitatii asupra tertilor, respectiv datorii ale tertilor fata de entitate, in cazul in care unitatea va fi determinata sa plateasca, in locul tertilor, suma ce constituie obiectul angajamentului primit.

In debitul contului 802 “Angajamente primite” se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre entitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor. Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre entitate, existente la un moment dat. Se organizeaza pe feluri de angajamente primite (giruri, garantii, alte angajamente) si se dezvolta in conturi sintetice de gradul II astfel:

  • 8021 “Giruri si garantii primite”;
  • 8028 “Alte angajamente primite”.

Exemplu:

1. Entitatea X primeste de la entitatea Y un angajament de plata prin care acesta se obliga sa achite furnizorului sau  Z suma de 15000 lei, reprezentand contravaloarea combustibilului achizitionat, daca acesta (Y) nu-si onoreaza obligatia la scadenta.

In contabilitatea entitatii X se fac urmatoarele inregistrari:

a) preluarea de entitatea X a angajamentului in favoarea lui Y (evidentiem o creanta potentiala fata de Y):

8021        15000

b) incetarea angajamentului primit, ca urmare a achitarii contravalorii combustibilului achizitionat de catre entitatea Y:

8021        15000

In cazul in care entitatea Y nu isi achita la scadenta datoria catre furnizorul sau, atunci antitatea X trebuie sa plateasca suma cuvenita in locul lui Y. In acest caz, in contabilitatea entitatii X au loc urmatoarele inregistrari:

c) cu ocazia platii de catre X a sumei pentru care s-a angajat se evidentiaza creanta fata de intreprinderea Y si se diminueaza disponibilul de la banca:

461 = 5121          15000

d) incasarea creantei  de la Y:

5121 = 461          15000

e) incetarea angajamentului primit:

8021      15000

In contabilitatea entitatii Y se vor face urmatoarele inregistrari:

a) acordarea angajamentului entitatii X:

8011       15000

b) plata furnizorului de entitatea X:

401 = 462           15000

c) plata datoriei fata de X:

462 = 5121         15000

d) incetarea angajamentului acordat:

8011        15000

 

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×