Nerespectatea regulamentului intern de catre angajati – consecinte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Regulamentul intern este un document important intr-o societate care trebuie intocmit intr-un termen de 60 de zile de la infiintarea acesteia cu scopul de a informa angajatii societatii cu privire la buna desfasurare si organizare a activitatilor.

Angajatorul are obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern si de afisare a acestuia la sediu. Modificarile continutului  regulamentului intern este supusa acelorasi reguli privind informarea.

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

 • reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; 
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; 
 • drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; 
 • procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor; 
 • reguli concrete privind disciplina muncii in unitate
 • abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 
 • reguli referitoare la procedura disciplinara; 
 • modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; 
 • criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Dintre obligatiile mentionate in Codul Muncii, care ii revin salariatului se numara si obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca.

In cazul in care angajatul nu respecta prevederile mentionate in regulamentul intern, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Tipuri de sanctiuni disciplinare:

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: 

 • avertismentul scris; 
 • retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
 • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

Atentie! Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare