NEWS: Codul fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 10.09.2015 a fost publicat legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

  Acest cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care în codul nu prevede altfel.

  La data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:
  1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  2. art. 16 din Legea apiculturii nr. 383/2013
  3. art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
  4. art. 130 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;
  5. art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  6. art. 12 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
  7. art. 8 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  8. art. 10 paragrafele 2 şi 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996;
  9. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
  10. art. 15 alin. (2) din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995;
  11. art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
  12. art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  13. art. V alin. (5) şi (6) din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995;
  14. art. 17 alin. (3) din Legea farmaciei nr. 266/2008;
  15. art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
  16. orice alte dispoziţii contrare prezentului cod.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: