Nivelul penalitatilor de intarziere de la 1 iulie 2013

Prin Ordonanta de urgenta nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale,publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013, se modifică procedura perceperii penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termen legal a obligaţiilor fiscale, incepand cu data de 1 iulie 2013.

Penalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul penalității de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

• Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Acest nivel al penalitatilor se aplica obligațiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013

 

Articole similare

Comentariul tau aici