Noi modele de formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale – Ordin nr. 673/2018

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  In data de 20.03.2018 a intrat in vigoare Ordinul nr. 673/2018 pentru modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale.

  “Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 și nr. 32 bis din 11 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 58 se introduc trei noi puncte, punctele 59-61, cu următorul cuprins:

  59. Decizie de anulare a actului administrativ fiscal, prevăzută în anexa nr. 59.

  60. Decizie de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați, prevăzută în anexa nr. 60″.

  61. Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată stingerea obligațiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 61.”

  2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

  (2) Anexele nr. 1-61*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

  *) Anexele nr. 1-9, 11-17, 19, 21-23, 25-47, 49, 51, 52, 54-58 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 bis”

  3. Anexele nr. 10, 18, 20, 24, 48, 50 și 53 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 4-10, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

  4. După anexa nr. 58 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 59-61, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: