Noi prevederi referitoare la spalarea banilor in vigoare din 30.04.2021 (L 102 din 27.04.2021)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 446 din 27 aprilie 2021 s-a publicat Legea 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, articolul 49 se completează după cum urmează:

  1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    (2^1) Constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare prevăzute la art. 5, în exercitarea activității sale profesionale.
  2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    (6) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită.

Modificarile intra in vigoare din 30.04.2021 si au fost necesare pentru a transpune dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2018/1.673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 12 noiembrie 2018.

Articole similare

Comentariul tau aici