Noi propuneri privind cheltuielile de sponsorizare – adoptate in 27.10.2020 de Camera deputatilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

In sedinta Camerei deputatilor din 27.10.2020 s-a adoptat in unanimitate un proiect de modificare a Codului fiscal care vizeaza cheltuielile de sponsorizare, astfel:

  • la articolulul 22 din Codul fiscal care face referire la scutirea de impozit a profitului reinvestit se propune introducerea scutirii de impozit a profitului investit în susţinerea învăţământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor .
  • in ce priveste cheltuielile de sponsorizare, in prezent sunt considerate cheltuieli nedeductibile cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii. Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat precum și cei care acordă burse private, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Prin propunerea legislativa adoptata se introduc in aceasta categorie si cheltuielile cu sponsorizările şi/sau actele de mecenat, potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

  • in ce priveste microintreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Prin proiectul de ordonanta se include posibilitatea acordarii acestei deduceri si pentru bursele acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici:

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Articole similare

Comentariul tau aici