Noi reglementari privind debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante

Baza legala: Ordin ANAF 2289/2010; OPANAF 380/2014

Prin aparitia noilor reglementari din OPANAF 380/2014 care modifica Ordinul ANAF 2289/2010  pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru  debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, sunt aduse mai multe  modificari, dupa cum urmeaza:

  • una dintre modificari priveste creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, al caror plafon este prevazut de Codul de procedura fiscala pentru anulare – si anume, dupa cum precizeaza noua reglementare, acestea se scad din evidentele fiscale in primele sapte zile ale anului urmator;
  • o alta modificare priveste procedura in sine, mai exact se refera la urmatoarele aspecte:

– pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se  sting dupa aceasta data: deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii  reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru  obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia  situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz;

– legat de obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013, in situatia  in care la implinirea termenului de 180 de zile prevazut la pct. 3.1 din Procedura  se constata ca exista obligatii fiscale principale restante in aceasta perioada, care  nu au depasit 90 de zile de la scadenta, pentru acestea nu se vor emite decizii  referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

 

Articole similare

Comentariul tau aici