Nomenclatorul obligatiilor care se platesc in cont unic – Ordinul 531/2016

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In MOF nr. 89/05.02.2016 a fost publicat O 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

  NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”

  Impozit pe venitul din salarii
  Impozit pe venitul din pensii
  Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituţii de credit, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice străine
  Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 3, precum şi de persoane juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene
  Impozit pe profit/plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 3
  Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice
  Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
  Impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
  Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
  Impozit pe veniturile din dobânzi
  Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
  Impozit pe veniturile din premii
  Impozit pe veniturile din alte surse
  Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente
  Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente
  Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente
  Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente
  Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment
  Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
  Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente
  Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
  Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
  Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
  Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
  Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident

  NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR FISCALE datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”

  Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
  Contribuţia de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
  Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri
  Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
  Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportat de angajator, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privată de libertate sau se află în arest preventiv
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani
  Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
  Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomaj
  Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator
  Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
  Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
  Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
  Contribuţia individuală de sănătate datorată pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni
  Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, suportată din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare
  Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit
  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: