Nota explicativa 9 la situatiile finaciare

Una dintre cele mai importante note explicative la situatiile financiare este nota 9 care se refera la calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari.

Programul pus la dispozitie pe site-ul Ministerului de Finante prezinta cateva exemple de calcul a acestor indicatori:

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

(Indicatorul capitalului circulant) = Active curente/ Datorii curente

– valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2;
– ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

(Indicatorul test acid) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/ Capital propriu X 100

sau

Capital impumutat/ Capital angajat X 100

unde:
– capital imprumutat = credite peste un an;
– capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda = Numar de ori

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizeaza informatii cu privire la:
– Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
– Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
– Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor/ Stoc mediu = Numar de ori

sau

Numar de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu/ Costul vanzarilor x 365

– Viteza de rotatie a debitelor-clienti
– calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
– exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 365

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

– Viteza de rotatie a creditelor-furnizor – aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri (fara servicii) x365

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

– Viteza de rotatie a activelor imobilizate – evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri/ Active imobilizate

– Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri/ Total active

4. Indicatori de profitabilitate – exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari/ Cifra de afaceri X 100

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Articole similare

One Thought to “Nota explicativa 9 la situatiile finaciare”

Comentariul tau aici