Nou- Ordinul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 427 din 21.05.2020 a fost publicat Ordinul 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii.

Prin derogare de la prevederile actuale, pe o perioada de pana la 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, nu se emit decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere. Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se poate emite și comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea obligațiilor fiscale accesorii, cu condiția ca decizia să fie confirmată de primire.

După expirarea termenului prevăzut mai sus, deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se emit în primele 15 zile imediat următoare încetării acestui termen.

Procedura privind emiterea și comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale/bugetare restante sub o anumită limită, prevăzută la cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, cu modificările ulterioare, se suspendă, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în materie penală.

Pentru obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, calculate prin decizii emise și comunicate până la data intrării in vigoare a prezentului ordin, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la stingerea obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere prin care sunt individualizate aceste obligații accesorii , emise și necomunicate până la data intrării in vigoare a prezentului ordin, se comunică în termenul de 15 zile dupa expirarea celor 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Articole similare

Comentariul tau aici