Noutati fiscale 2017, pe scurt

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Iata mai jos o lista de noutati fiscale cu incidenta in anul 2017:

  1. Reducerea cotei standard de TVA, de la 20%, atât cât a fost până la sfârşitul anului 2016, la 19%. Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 017

  2. Au fost abrogate toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA fiind valid, în mod implicit, în VIES. Daca nu erai inscris in ROI dar aveai cod de TVA, acum pot sa il gasesti ca fiind valid in VIES.

  3. A fost introdus opţional regimul special de TVA pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale care efectuează activităţi/servicii agricole.

  4. Se elimină limitarea până la 31 decembrie 2016 privind aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit, urmând ca această facilitate să fie aplicată nelimitat. Scutirea de impozit a profitului investit se aplică şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fără achiziţia dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achiziţia de patente, de drepturi de proprietate intelectuală asupra designului şi a altor inovaţii legate de acel program informatic. Practic, se aplică şi pentru licenţele achiziţionate, nu doar pentru programele informatice. Începând cu 2017 scutirea de impozit poate fi aplicată pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi in programe informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

  5. Impozitul pe construcţii a fost eliminat la finele anului 2016, astfel că pentru anul 2017 acesta nu se mai datorează.

  6. Tot din 2017 a intrat în vigoare şi Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Mai exact, impozitul specific, care va fi calculat în funcţie de câteva variabile, cum ar fi suprafaţa, rangul localităţii sau sezonalitatea, va fi datorat de toate societăţile care au înscrise în actul constitutiv, ca activităţi principale sau secundare, una sau mai multe activităţi prevăzute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică.

  7. În cazul microintreprinderilor a fost redusă limita capitalului social de la 25.000 euro la 45.000 lei (10.000 euro), pentru care acestea pot opta pentru plata impozitului pe profit. Microintreprinderile care au capital social de 25.000 euro şi au optat pentru plata impozitui pe profit îşi menţin statutul de plătitor de impozit pe profit şi după intrarea în vigoare a acestor prevederi, chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. Din 2017 pot opta pentru impozitul pe profit şi microintreprinderile existente, care au, sau îşi majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înfiinţate.

  8. Plătitorii de venituri cu reţinere la sursă din salarii, drepturi de proprietate intelectuală, pensii, arendare, asocierea unei persoane fizice cu o persoană juridică, nu vor mai depune în 2017 formularul 205 pentru aceste categorii de venituri.

  9. Depunerea declaraţiilor informative (cod 392A, 392B şi 393) se suspendă până la 31 decembrie 2019.

  10.Se modifică prevederile referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce înregistrarea a fost anulată de către organele fiscale, în sensul că:
  – vor factura cu TVA către clienţi toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, recuperând astfel taxa pe care au colectat-o
  – pentru cumpărarile aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat, vor putea deduce TVA după reînregistrare
  – beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumparărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat
  – cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi şi de beneficiarii acestora, vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit Codului de procedură fiscală, fie în perioada fiscală din anul în curs, fie prin rectificarea declaraţiei de impozit pe profit a anului fiscal precedent;

  11.Salariul minim brut se majoreaza incepand cu 1 februarie 2017  la 1450 lei;

  12.Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

  13.Plafonul pentru incadrarea ca microintreprindere se majoreaza de la 100.000 euro la 500.000 euro incepand cu 1 februarie 2017.

  14.Cota de impozitare valabila pentru microintreprinderile cu 1 sau mai multi salariati devine 1% (anterior, microintreprinderile cu 1 salariat beneficiau de cota de 2%, si doar cele cu 2 sau mai multi salariati erau impozitate cu 1%);

  15.Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, se vor putea scadea din baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii. Anterior serviciile medicale furnizate sub forma de abonament nu erau incluse.

  16.La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei. Anterior procedura de calcul era mai complicata si prevedea ca pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv si  peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv; Pentru imobilele  dobândite la o dată mai mare de 3 ani: 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv si peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv.

  17.Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate si CAS reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate si CAS se datorează asupra venitului realizat.

  18.Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină o serie de taxe şi tarife:
  a) Timbrul de mediu pentru autovehicule;
  b) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
  c) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 21/1991 privind legea cetăţeniei române;
  d) Taxele radio şi TV;
  e) Taxele percepute de Monitorul Oficial pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume;
  f) Taxele extrajudiciare de timbru

  19.Impozitul pe dividende de la 1 februarie este de 5% si nu se mai retine CASS 5.5% asa cum era prevazut pentru 2017. Conditia de a nu retine CASS se aplica pentru persoanele care realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).

  20.1 iunie 2017 (ziua copilului) este zi libera oficiala.

  21. De la 1 februarie s-a eliminat conditia de a realiza 10.000 usd din vanzarea de soft pentru a aplica scutirea de impozit pentru salariile programatorilor.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: