Noutati fiscale 2019:OUG 114/2018 publicata in MOF in 29.12.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Mult asteptata ordonanta pentru modificarea Codului fiscal a fost publicata in MOF in 29.12.2018. Este vorba de OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene:

-Se prelungeste taxarea inversa pana la 30.06.2022 la:

  • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
  • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum și transferul altor unități care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeași directivă;
  • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2).
  • transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
  • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

In ce priveste CASS la dividende se aduc anumite clarificari.
La art. 170 ( Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)) se modifica alin (2) lit e) care arata ca :

” (2)Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art.155 alin. (1) lit. b) – h), după cum urmează:

e) venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 – 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;”

Inainte prevederea arata ca in cazul dividendelor se iau in calcul dividendele incasate. Astfel, dividendele distribuite si neachitate de exemplu in 2017 dar platite in 2018 puteau fi supuse CASS atat in 2017 cat si in 2018.
In nota de fundamentare a proiectului referitor la acest aspect se arata ca: ” “Având în vedere că veniturile din dividende luate în calcul, începând cu anul 2018, sunt cele încasate, pentru eliminarea situației în care același dividend distribuit în anii anteriori anului 2018 și care a făcut obiectul CASS în anul distribuirii, să fie luat în calcul și la stabilirea plafonului pentru anul 2018, se impune clarificarea textului în sensul că, la stabilirea plafonului anual prevăzut pentru stabilirea CASS se iau în calcul dividendele ”distribuite și încasate începând cu anul 2018”.

Despre alte modificari aduse de OUG am mai scris aici:

Scutiri speciale pentru angajatii din constructii din 2019

4 modificari fiscale privind zilierii

Noutati fiscale privind TVA in 2019

Contabilitatea magazinelor online

Articole similare