Noutati fiscale – plata impozitelor in cont unic

Ordinul nr. 1.080 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

ART. II

Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se utilizează pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare şi de plată până la 25 februarie 2011.

ART. III

1. Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plată până la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe venitul din salarii aferent activităţii sediilor secundare, se efectuează de către contribuabil, la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care acesta este arondat. Pe documentul de plată contribuabilul va înscrie în mod obligatoriu, codul de identificare fiscală şi denumirea sa.

2. Plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe veniturile din salarii datorat de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se efectuează potrivit prevederilor pct.(1).

ART. IV

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Formatul complet al ordinului, inclusiv anexele, este atasat aici.


Articole similare

One Thought to “Noutati fiscale – plata impozitelor in cont unic”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici