Noutati legislative decembrie 2013

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Ordonanta nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative publicata in Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013, cu data intrarii în vigoare: 1 ianuarie 2014

  Prevederi : se modifică Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aplicarea/modificarea sistemului TVA la încasare.

  Ordonanta de urgenta nr. 109 din 11 decembrie 2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicata in Monitorul Oficial Nr. 796 din 17 decembrie 2013, cu data intrarii în vigoare: 1 februarie 2014

  Prevederi principale:  După articolul 128.1 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 128.2, cu următorul cuprins: ” (1) Străinii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai unor permise de şedere, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (1), eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.”

  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 799 din 18.12.2013.

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1- 3 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 833 din 24.12.2013.

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin OMFP nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 789 din 16.12.2013.

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul ANAF publicat în Monitorul Oficial nr. 798 din 18.12.2013.

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, publicat în Monitorul Oficial nr. 765 din 09.12.2013

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3749/2013 pentru aprobarea listei marilor contribuabili şi a listei contribuabililor mijlocii.

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 752 din 04.12.2013.

  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 748 din 03.12.2013.

  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 753 din 4.12.2013.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: