Noutati privind impozitul pe dividende in cazul elementelor de extraneitate

Baza legala: HG77/2014; Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulteriore; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal cu completari si modificari; OUG 102/2013

Prevederile legale aduse de HG77/2014 modifica Normele de aplicare a Codului fiscal in privinta Titlului V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania”.

Conform acestor noi prevederi, ar fi de notat urmatoarele modificari:

  •  au fost corelate prevederile Normelor de aplicare a Codului fiscal cu modificarile aduse legii privind reducerea perioadei de detinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la doi ani la un an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente;
  • conform art. 115 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, se prevede ca dividendele de la un rezident sunt venituri impozabile, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, iar in acest sens, Normele de aplicare precizeaza ca veniturile de natura dobanzilor, redeventelor sau comisioanelor realizate de catre nerezidenti si care sunt cheltuieli atribuibile sediului permanent din Romania al unui nerezident sunt venituri impozabile in Romania, potrivit titlului V din Cod fiscal;
  • impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania, asadar si pentru dividende, se calculeaza, se retine si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri;
  •  conform art. 116 alin. (2) lit. c1 ), impozitul datorat in cazul dividendelor de la un rezident – astfel cum sunt prevazute la art. 115 alin. 1) lit. a) – se calculeaza prin aplicarea unei cote de 50% daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile de natura dividendelor sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale, adica tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate;
  • conform art. 117 lit. h), sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste cumulativ o serie de conditii conform dispozitiilor modificate prin OUG 102/2013, incepand cu 01.01.2014.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Articole similare

Comentariul tau aici