Nu uita ca azi 26 mai 2014 e ultima zi de depunere a unor declaratii

Luni 26 mai 2014 sunt scadente urmatoarele :

Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit Formular 200/ Formular 201 pentru anul trecut

Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Formular 230

Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs

Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit Formular 221 pentru anul în curs

Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale Formular 223 pentru anul în curs

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Depunerea Declaraţiei privind impozitul pe construcţii şi plata impozitului pe construcţii, rata I.

Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

Articole similare

Comentariul tau aici