O 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al UE de către persoanele impozabile stabilite în Romania

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Art. 1. –

  Se aprobă Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, prevăzută în anexa nr. 1.- Click aici pentru descarcare

  Art. 2. –

  Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”, cod MFP 14.13.03.02/18, prevăzute în anexa nr. 2.- Click aici pentru descarcare

  Art. 3. –

  Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (319) “Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice”, cod MFP 14.13.03.02/19, prevăzute în anexa nr. 3. –Click aici pentru descarcare

  Art. 4. –

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor menţionate la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 4. –Click aici pentru descarcare

  Art. 5. –

  (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 6. –

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 7. –

  Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pune la dispoziţia persoanelor impozabile suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate.

  Art. 8. –

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare.

  Art. 9. –

  Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: