O 520/2019- modificari privind declaratiile la fondul de mediu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

O 520/2019 publicat in MOF 478/12.06.2019 aduce modificari anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

Se modifica Tabelul 1 – Cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, care va avea urmatoarea forma:

La anexa nr. 2, capitolul I, secțiunea a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:

Data privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili
În coloana a «Tip material» din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

În coloana b «Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

În coloana c «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg) » din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de raportare.

În coloana d «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.

În coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual, astfel:

a) în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin altă operațiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» în Tab 2;

b) în coloana f «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» în Tab 3.

Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:

a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;

b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare;

c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;

d) în coloana «Nr. /dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;

e) în coloana «Nr. /dată document prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;

f) în coloana «CUI valorificator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.

Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:

a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;

b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare;

c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale;

d) în coloana «Nr. /dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;

e) în coloana «Nr. /dată document prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;

f) în coloana «CUI reciclator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.

În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.”

  1. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

” a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilității către operatori economici autorizați; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, realizate în mod individual; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual. Aceste cantități se declară în vederea stabilirii diferenței dintre obiectivul anual de realizat în mod individual și cel efectiv realizat în mod individual. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;”.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×