O noua metodologie de distribuire a sumelor din contul unic – comunicat

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul AJFP Teleorman a aparut un comunicat cu privire la noul cont unic in care se vor distribui obligatiile fiscale. Iata mai jos informatia completa din comunicat:

  “Obligaţiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin OPANAF 1612/2018, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 “Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

  – Prin excepţie, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

  – Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu anumite excepţii.

  – Sumele distribuite se împart apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

  a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;

  b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;

  c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).

  – În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categorii, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.

  – După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură fiscală şi înştiinţează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înştiinţat.

  – Au fost aprobate totodată dispoziţii speciale pentru distribuirea sumelor plătite de contribuabilii aflaţi în situaţii speciale:

  a) Contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plată.

  b) Contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa.”

  c) Contribuabilii care se află în executare silită.

  Comunicat AJFP Teleorman

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: