Obligatia de realizare a evidentei stocului pe locatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Se pune intrebarea – exista obligatia de tinere a gestiunii pe locatii in cazul SRL-urilor ? Si daca da, care este actul normativ care reglementeaza acest lucru?

Evidenta stocului pe locatii este in primul rand o necesitate reala pentru buna evidenta a gestiunii unei entitati . In general, la fiecare locatie unde se gasesc stocuri exista o persoana responsabila cu acestea, care tine evidenta si raspunde de acestea. Apoi, la inventariere, ar fi mai complicat de realizat reconcilierea faptica cu cea din contabilitate.

Iata ce prevede legislatia cu privire la acest lucru:

  • Legea contabilitatii 82/1991 – nu face referire la aceasta obligatie, mentionand doar obligativitatea efectuarii inventarierii anuale a patrimoniului;
  • Ordinul1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. Acesta prevede :

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în principal, înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare al bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs etc., din unităţile de producţie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte domenii de activitate.

  • O 1802/2014 nu contine prevederi speciale cu privire la obligatia tinerii evidentei stocului pe locatii.
  • O 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precizeaza ca:

Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionară sau în folosinţă, după caz, salariaţilor ori administratorilor entităţii.

Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi.

Asadar, nu exista o obligatie clara cu privire la necesitatea de a tine gestiunea pe locatii, vs. gestiune globala, insa exista o necesitate practica pentru acest lucru.

Articole similare

Comentariul tau aici