Obligatii fiscale restante sub o anumita limita – procedura

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Incepand cu data de 21 martie 2019 a intrat in vigoare – Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, din 13.03.2019.

  Potrivit acesteia, daca debitorul nu isi achita obligatiile fiscale principale la termenul de scadenta, organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului calculeaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

  Dobanzile si penalitatile de intarziere se stabilesc prin decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, denumite in continuare decizii. Acestea se vor emite pentru toti debitorii, cu exceptia:

  • debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata;
  • debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare in registrul comertului;
  • debitorilor carora li s-a deschis procedura insolventei;
  • debitorilor declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile;
  • debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale ce fac obiectul suspendarii executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie/polita de asigurare de garantie, pe toata perioada suspendarii executarii silite;
  • debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale, pentru care instanta judecatoreasca admite cererea de suspendare a executarii actului administrativ fiscal prin care au fost individualizate aceste obligatii;
  • debitorilor aflati in diverse stari juridice, respectiv inactivi sau insolvabili cu venituri si bunuri urmaribile mai mici decat cuantumul obligatiilor fiscale.

  Pentru obligatiile fiscale principale cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, deciziile se emit astfel:

  • trimestrial, pentru dobanzi;
  • o singura data, pentru penalitati de intarziere, caz in care se aplica nivelul de 15% din obligatiile principale ramase nestinse.

  Prin exceptie organul fiscal evalueaza trimestrial cuantumul total al obligatiilor fiscale accesorii ale unui debitor, iar in cazul in care cuantumul nu depaseste o anumita limita, deciziile se emit, prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale restante, astfel:

  • in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;
  • in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;
  • in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;
  • in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 100 lei, pentru contribuabilul PF.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: