Obligatii in cadrul asocierilor fara PJ – contribuabil ce realizeaza venituri din profesii libere

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Dispoziţii generale

  În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie  fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere. Sunt supuse obligaţiei de încheiere şi înregistrare a unui contract de asociere atât asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale, cabinete medicale grupate, cabinet medicale asociate, societate civilă medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii, cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.

  Depunerea declaraţiei privind venitul estimat

  În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unor asocieri fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din profesii libere, şi încep activitatea în cursul anului, asocierile au obligaţia depunerii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, ,,Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate  juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale“ – formularul 223.

  Asocierile în cadrul cărora se obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe  surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

  Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:

  – în termen de 15 zile de la data începerii activităţii, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

  – până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

  În aceste situaţii, fiecare membru din cadrul asocierii fără personalitate juridică va depune la organul fiscal pe raza căruia îşi au domiciliul fiscal “Declarație privind venitul estimat/norma de venit”  formularul 220

  Depunerea declaraţiei privind venitul realizat

  Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale – formularul 204, se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real.

  Declaraţia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

  Fiecare membru din cadrul asocierii fără personalitate juridică va depune la organul fiscal pe raza căruia îşi are domiciliul fiscal “Declaraţia privind venitul realizat”10 – formularul 200.

  Sursa: anaf.ro

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: