Obligatii privind TVA pentru vanzarile la distanta-proiect MFP 27.08.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul MFP a fost publicat in 27.08.2018 un proiect legislativ enerat de necesitatea transpunerii în legislația națională în domeniul TVA, până la 31 decembrie 2018, a prevederilor a două directive ale Consiliului Uniunii Europene în domeniul TVA, respectiv ale Directivei (UE) 2016/1065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice și ale art. 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță.

In prezent, in ceea ce privește serviciile electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, locul prestării este în prezent la beneficiar, indiferent de volumul serviciilor prestate de prestator în Uniunea Europeană.

Totodată, în prezent persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană nu pot aplica regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în UE.

Se propun urmatoarele schimbari:

• modificarea locului prestării pentru serviciile electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul de 10.000 euro;

• aplicarea regulilor de facturare din statul membru în care este stabilit prestatorul, pentru serviciile pentru care se aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune;

• instituirea posibilității persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate, dar care sunt înregistrate în scopuri de TVA în Comunitate pentru alte operațiuni, de a aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune.

Pentru prestările de servicii electronice, de telecomunicații, televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul de 10.000 euro, locul prestării va fi în statul în care este stabilit prestatorul, cu posibilitatea ca prestatorul să opteze de la început ca prestările sale să fie impozitate în statul membru în care este stabilit beneficiarul.

Pentru prestările de servicii care depășesc acest plafon se vor aplica aceleași reguli ca și în prezent, respectiv se vor impozita în statul membru în care este stabilit beneficiarul.

Articole similare