Obligatii scadente la 25 ianuarie 2012

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2012 şi a modului de determinare a acesteia.

  Cine comunica ?

  Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent

  • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

  Cine solicita ?

  Contribuabilii cu regim mixt din punct de vedere al TVA

  Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale

  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

  Plătitorii de următoarele venituri:

  a) din drepturi de proprietate intelectuală;

  b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

  c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

  d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV.1, care nu generează o persoană juridică.

  Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  Cine depune ?

  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1

  • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104

  Cine depune ?

  Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

  Cine depune ?

  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)

  – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)

  • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic)

  Cine depune ?

  Notarii publici

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  Cine depune ?

  Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

  • Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent -Formular 225.

  Cine depune ?

  Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

  Cine depune ?

  Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)- Formular 394

  Cine depune ?

  Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

  Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

   

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: