Oficial- Declaratia privind beneficiarii reali nu se mai depune la firmele cu asociati persoane fizice -L108/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 588/06.07.2020 a fost publicata Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prevederi:

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali:

a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;

b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. La aceste persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

In termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acesteia, în registrul comerțului, cu excepția celor exceptate – prezentate anterior la lit a) si b) , depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Eliminarea obligatiei de depunere a declaratiei la 15 zile de la depunerea situatiilor financiare

Pentru cei care au in continuare obligatia depunerii , declaratia se va depune ulterior inmatricularii doar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Articole similare

Comentariul tau aici