Oficial – Decontul de TVA (D300) modificat prin O 632/04.05.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Declaratia 300 (Decontul de TVA) a fost oficial modificata prin Ordinul 632 publicat in MOF 464 din 04.05.2021.

Noul format se va utiliza începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, adica incepand cu declaratiile fiscale aferente lunii iunie 2021.

Prin Legea nr. 296/2020, publicată în 21 decembrie 2020, au fost modificate prevederile art.303 alin.(4) și (5) din Codul fiscal, referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.
Astfel, se cuprind în ”taxa de plată cumulată” diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, dacă aceste diferențe sunt neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului. Cu titlu de exemplu, se cuprind în taxa de plată cumulată și sumele stabilite, din oficiu, de organele de administrare fiscală, ca urmare a nedepunerii declarațiilor fiscale.
De asemenea, potrivit noilor reglementări, nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. Potrivit vechii reglementări, nu se adăugau la taxa de plată cumulată diferențele de TVA de plată stabilite de organele de
inspecție fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, dacă erau neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului.
Aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art.303 din Codul fiscal.
Având în vedere modificările legislative aduse articolului 303 prin Legea nr.296/2020, a fost necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare.
Totodată, în ceea ce privește deconturile de TVA de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA, precizăm că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, doar decontul consolidat de taxă, care se depune de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscal doar cu scop informativ.
Astfel, pentru ca deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic să poată fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță, a fost necesară inserarea unei căsuțe, în partea introductivă a formularului de decont, care să fie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă.

Articole similare

Comentariul tau aici