Operatorii automatelor comerciale vor avea obligatia de a emite bon fiscal -termen 31 dec 2020- proiect

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul de Finante in data de 6 ianuarie 2020, operatorii automatelor comerciale vor avea obligatia dotarii cu aparate de marcat pana la 31.12.2020.


Mai precis, textul proiectului arata ca :

(2) Până la data de 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 a suferit mai multe modificări, ultimele dintre acestea fiind realizate prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Dintre modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 prin Legea  nr. 136/2019,  amintim:

  • au fost eliminate din rândul excepțiilor de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, livrările de bunuri sau servicii efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede,
  • s-a creat temeiului legal pentru stabilirea configuraţiei, precum şi a caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în automate comerciale,
  • a fost stabilit termenul până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale, respectiv până la data de 31 decembrie 2019,
  • a fost creat temeiul legal pentru modificarea și completarea normelor metodologice, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

In nota de fundamentare a proiectului se arata ca aparatele de marcat care urmează să fie integrate în automatele comerciale nu există la această dată pe piață, iar pentru realizarea și implementarea lor este necesară parcurgerea următoarelor etape obligatorii și consumatoare de timp:

-aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat,

– construirea prototipurilor de către producători,

– testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică,

– autorizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de marcat,

– fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul țării, de către distribuitori și operatorii de service autorizați de Ministerul Finanţelor Publice.

În acest context, se constată faptul că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizați de obligația de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscând aplicarea de sancțiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și suspendarea activității la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate, în condițiile în care nerespectarea obligației nu le este  imputabilă.

Articole similare

Comentariul tau aici