Ordin ANAF privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordin nr. 878 al președintelui ANAF privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora a fost publicat in MOF 466 din 10.05.2022.

Comunicarea către instituțiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice
de transmitere la distanță.

Pentru stingerea creanțelor fiscale, precum și a creanțelor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituții sau autorități publice, după expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin înființarea popririi asupra disponibilităților bănești existente în acestea.

Zilnic, organele fiscale centrale transmit electronic adresele de înființare a popririi către Unitatea de Imprimare Rapidă, denumită în continuare U.I.R., în vederea procesării acestora.
După procesarea și validarea de către U.I.R. a informațiilor cuprinse în adresele de înființare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia și prelucrează aceste informații și le comunică instituțiilor de credit prin intermediul platformei e-Popriri.
Operațiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare sunt gestionate în funcție de numărul de evidență a plății.
Schimbul de mesaje cu instituțiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri.

Pentru comunicarea adreselor de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicațiile informatice existente, pentru creanțele gestionate în aceste sisteme și pentru fiecare instituție de credit, unde debitorul are deschise conturi.

Adresele de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești se încarcă pe platforma e-Popriri, astfel încât acestea să fie puse la dispoziție instituțiilor de credit în vederea descărcării fișierelor prin care se comunică actele de executare silită.

Ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești

În situația în care poprirea înființată nu mai subzistă ca urmare a încetării executării silite din oricare dintre motivele prevăzute de lege, cu excepția cazului în care s-au stins în totalitate sumele ce au stat la baza înființării popririi, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri statusul adresei de înființare a popririi, respectiv „ridicare”.
În baza acestor informații, precum și în cazul în care în urma actualizării sumei rămase de recuperat aceasta este „zero” lei, Punctul central emite, prin sistemul informatic e-Popriri, decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, pentru poprirea înființată prin mijloace electronice de transmitere la distanță, și o încarcă pe platforma e-Popriri.

Articole similare

Comentariul tau aici