OUG 79/2017 privind transferul contributiilor a fost publicata in MOF 885/10.11.2017

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Textul ordonantei publicate in MOF  poate fi gasit pe portalul legislativ al Ministerului Justitiei la adresa:

  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194621

  Iata cateva noutati fiscale din 2018:

  • se modifica textul care prevedea ca au deductibilitate limitată cheltuielile cu dobânda și diferențele de curs valutar, în limita prevăzută la art. 27 CF cu textul ” h) cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2″.
  • ART. 27 – Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar se abroga in totalitate;
  • Se introduce in schimb un capitolul nou, III^1 – Norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, alcătuit din 6 articole:

                 – Articolul 40^1 Definiții specifice

                –  Articolul 40^2Reguli privind limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de                          vedere economic

                – Articolul 40^3Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică                                        desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare

                – Articolul 40^4Regula generală antiabuz

                –Articolul 40^5Reguli privind societățile străine controlate

                –Articolul 40^6Compatibilitatea cu legislația europeană

  • Care sunt noile prevederi referitoare la dobanda si diferente de curs?citeste aici
  • La impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

             -se abroga prevederile conform carora poti avea o micro daca realizezi venituri altele decat cele din consultanta si                            management în proporție de peste 80% din veniturile totale, precum si lista de venituri excluse : din activități în                            domeniul bancar; din domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care                  desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;din actități în domeniul jocurilor de noroc;din explorare,                            dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.

  -in plus, creste si plafonul cifrei de afaceri pentru care poti fi micro, de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

  – se mai abroga prevederile care arata ca la infiintare entitatile care  intenționează să desfășoare activitățile in domeniile                enumerate mai sus (bancar, asigurari etc) nu intra sub incidenta titulului II (impozit pe micro).

  -se abroga prevederea ca persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are                   subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II (impozit pe profit).

  • in ce priveste titlul IV Impozit pe venit:

  se modifica cota de impozit de la 16% la 10% aplicabila asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse                   din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

  a) activități independente;

               b) salarii și asimilate salariilor;

                c) cedarea folosinței bunurilor;

                d) investiții;

                e) pensii;

                f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

                g) premii;

                h) alte surse.

  – la art 68 alin 4 lit i) se completeaza Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în        scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora,  cu : contribuții  de  asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale.

  –  urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat : cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate în                         calitate de angajatori, potrivit titlului V;l) cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de                               contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară                       individual și/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent                 la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;

  – La art. 72 – Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de                                    proprietate intelectuală se modifica cota de impozit de la 10% la 7% iar la art 73 – Opțiunea pentru stabilirea                        impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se modifica textul si cota astfel:” Impozitul                    pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane                            juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra                       venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra                             venitului brut.”

  • la veniturile din salarii :

     – se modifica deducerea personala de baza astfel:

               Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

    (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
    (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
    (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
    (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
    (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit următorului tabel:

  Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
  de la …. la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 4 pers.
  1 1950 510 670 830 990 1310
  1951 2000 495 655 815 975 1295
  2001 2050 480 640 800 960 1280
  2051 2100 465 625 785 945 1265
  2101 2150 450 610 770 930 1250
  2151 2200 435 595 755 915 1235
  2201 2250 420 580 740 900 1220
  2251 2300 405 565 725 885 1205
  2301 2350 390 550 710 870 1190
  2351 2400 375 535 695 855 1175
  2401 2450 360 520 680 840 1160
  2451 2500 345 505 665 825 1145
  2501 2550 330 490 650 810 1130
  2551 2600 315 475 635 795 1115
  2601 2650 300 460 620 780 1100
  2651 2700 285 445 605 765 1085
  2701 2750 270 430 590 750 1070
  2751 2800 255 415 575 735 1055
  2801 2850 240 400 560 720 1040
  2851 2900 225 385 545 705 1025
  2901 2950 210 370 530 690 1010
  2951 3000 195 355 515 675 995
  3001 3050 180 340 500 660 980
  3051 3100 165 325 485 645 965
  3101 3150 150 310 470 630 950
  3151 3200 135 295 455 615 935
  3201 3250 120 280 440 600 920
  3251 3300 105 265 425 585 905
  Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
  de la …. la fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 4 pers.
  3301 3350 90 250 410 570 890
  3351 3400 75 235 395 555 875
  3401 3450 60 220 380 540 860
  3451 3500 45 205 365 525 845
  3501 3550 30 190 350 510 830
  3551 3600 15 175 335 495 815

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • venituri din pensii: Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei (plafon ramas nemodificat) dar se prevede in plus ca la stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil.
  • Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate:

  Art 155 se modifica, devenind:

  (1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

  (2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

  a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 67^1;

  b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

  c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

  d) venituri din investiții, definite conform art. 91;

  e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

  f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.

  (3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60.

   


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: