Participarea contabilului la inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Desi de cele mai multe ori, activitatea de inventariere este initiata de contabil, prevederile legale prevad reguli clare in ce priveste responsabilitatea inventarierii si implicarea contabilului in acest proces.

Asadar, conform O 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului.

Asadar, inventarierea nu este responsabilitatea contabilului entitatii.

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi nici auditorii interni sau statutari.

Prin proceduri interne, entităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor de inventariere să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

Articole similare

Comentariul tau aici